Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim zawodzie Pan/Pani ostatnio pracował(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Klasyfikacja Zawodów i Specjalności - grupa elementarna
Nazwa pozycji
Żołnierze szeregowi
Podoficerowie sił zbrojnych
Oficerowie sił zbrojnych
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Sortowacze odpadów
Ładowacze nieczystości
inny
brak zawodu
nieustalony zawód
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Dietetycy i żywieniowcy
Technicy medyczni i dentystyczni
Technicy farmaceutyczni
Technicy analityki medycznej
Operatorzy aparatury medycznej
Technicy urządzeń ruchu lotniczego
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Lektorzy języków obcych
Nauczyciele szkół specjalnych
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Nauczyciele szkół podstawowych
Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Kierownicy w gastronomii
Kierownicy w hotelarstwie
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Hodowcy drobiu
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Rolnicy upraw mieszanych
Ogrodnicy
Sadownicy
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Ratownicy medyczni
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Technicy fizjoterapii i masażyści
Optycy okularowi
Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
Asystenci dentystyczni
Technicy weterynarii
Specjaliści nauk o Ziemi
Chemicy
Meteorolodzy
Fizycy i astronomowie
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
   
9
Nastepna
Ostatnia