Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim okresie wybudowano budynek?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    okres wybudowania budynku
Nazwa pozycji
przed 1946 r.
w latach 1946-1960
w latach 1961-1980
w latach 1981-1995
w latach 2007-2011
po 2011 r.