Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy oczekuje Pan/Pani, że wróci do obecnej pracy po przerwie? (przerwa liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do momentu oczekiwanego powrotu)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Planowany powrót do pracy
Nazwa pozycji
tak, w okresie do 3 miesięcy
tak, w okresie powyżej 3 miesięcy
nie