Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest tytuł prawny Pana/ Pani gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tytuł prawny do mieszkania
Nazwa pozycji
własność hipoteczna obciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym
własność hipoteczna nieobciążona pożyczką lub kredytem hipotecznym
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nieobciążone pożyczką lub kredytem hipotecznym
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
najem (wynajem, podnajem) według cen rynkowych
najem (wynajem, podnajem) poniżej cen rynkowych
najem (wynajem, podnajem) bez opłaty na rzecz właściciela np. mieszkania służbowe, u rodziny
inny (np. dzicy lokatorzy)