Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak długo trwa Pana/Pani nieobecność w pracy? (liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do tygodnia badanego włącznie)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Okres nieobecności w pracy
Nazwa pozycji
3 miesiace lub mniej
powyżej 3 miesięcy