Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w czasie Pana/Pani nieobecności w pracy otrzymuje Pan/Pani co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia netto?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak