Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym tygodniu zatrudniał(a) Pan/Pani pracowników najemnych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie