Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy pracował(a) Pan/Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wyłącznie dla jednego klienta (zleceniodawcy)/głównie dla jednego klienta (zleceniodawcy)/nie
Nazwa pozycji
tak, pracowałem(am) wyłącznie dla jednego klienta (zleceniodawcy)
tak, pracowałem(am) głównie dla jednego klienta (zleceniodawcy)
nie