Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pana/Pani praca główna jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stała, na czas nieokreślony/na czas określony
Nazwa pozycji
stała, na czas nieokreślony
na czas określony, ponieważ jest to okres nauki, przyuczenia do zawodu, stażu
na czas określony, ponieważ nie mogę znależć stałej pracy
na czas określony, gdyz taka mi odpowiada
na czas określony, ponieważ jest to okres próbny