Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy staż/praktyka, którą Pan/Pani odbywa jest obowiązkową częścią programu realizowanego w ramach formalnego sytemu edukacji?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak