Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy pracuje Pan/Pani na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak