Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie wyposżone jest w klimatyzację?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak