Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot nieprowadzący działalności związanej z wylęgami drobiu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak