Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy WC jest osobnym pomieszczeniem w domu/ mieszkaniu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak