Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę bieżącą?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wyposażenie w gaz
Nazwa pozycji
nie
tak, ogrzewaną lokalnie (piec, terma)
tak, z sieci