Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, był(a) Pan/Pani uczniem (uczennicą) lub studentem (studentką)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Fakt bycia uczniem/studentem
Nazwa pozycji
tak, jestem uczniem (uczennicą)/studentem (studentką)
tak, jestem uczniem (uczennicą)/studentem (studentką), ale mam obecnie przerwę wakacyjną
tak, byłem(am) uczniem (uczennicą)/ studentem (studentką), ale zrezygnowałem/ nie dokończyłem szkoły (studiów)
tak, byłem(am) uczniem (uczennicą)/ studentem (studentką) i ukończyłem szkołę (studia)
ukończyłem(am) szkołę i oczekuję na wyniki naboru do szkoły/uczelni
nie