Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Na jakim poziomie edukacji Pan/Pani się uczy/uczył(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poziom edukacji
Nazwa pozycji
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa / szkoła branżowa I stopnia
Liceum ogólnokształcące
Technikum
Szkoła policealna
Kolegium pracowników służb społecznych
Szkoła wyższa – studia licencjackie lub inżynierskie (I stopnia)
Wyższa – studia magisterskie (jednolite oraz II stopnia)
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie