Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w obecnym lub następnym tygodniu mógłby Pan/mogłaby Pani podjąć pracę, gdyby była taka możliwość?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie