Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni aktywnie poszukiwał(a) Pan/Pani pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    aktywne poszukiwanie pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni
Nazwa pozycji
tak
nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy
nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach
Nie, z innego powodu