Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie wyposażone jest w gaz?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    mieszkanie wyposażone w gaz
Nazwa pozycji
nie
tak, z butli
tak, z sieci