Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na oprogramowanie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie