Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa posiadające ubezpieczenie od skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie