Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy poza pracą główną ma Pan/Pani pracę dodatkową?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie