Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z czyjej inicjatywy szkolenie/nauka zostało podjęte?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zakład pracy/ urząd pracy/ własna inicjatywa
Nazwa pozycji
zorganizowane przez zakład pracy
za pośrednictwem urzędu pracy
z własnej inicjatywy