Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak długo trwało (będzie trwało) szkolenie/nauka?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czas trwania szkolenia
Nazwa pozycji
krócej niż tydzień
1 tydzień lub dłużej, ale krócej niż 1 miesiąc
1 miesiąc lub dłużej, ale krócej niż 3 miesiące
3 miesiące lub dłużej, ale krócej niż 6 miesięcy
6 miesięcy lub dłużej, ale krócej niż rok
1 rok lub dłużej, ale krócej niż 2 lata
2 lata lub dłużej
długość nie jest określona