Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy pokrywał(a) Pan/Pani całkowicie lub częściowo koszty szkolenia/nauki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie