Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dlaczego nie poszukuje Pan/Pani pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    według przyczyn bierności zawodowej
Nazwa pozycji
przekonanie o niemożliwości znalezienia odpowiedniej pracy
wyczerpane wszystkie znane możliwości poszukiwania pracy
nauka, uzupełnianie kwalifikacji
opieka nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki
inne powody osobiste lub rodzinne
emerytura
choroba, niepełnosprawność
oczekiwanie na powrót do pracy po przerwie