Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pana/ Pani zdanie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, sytuacja materialne Pana/ Pani gospodarstwa domowego:....?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena zmiany sytuacji materialnej
Nazwa pozycji
bardzo się poprawiła
trochę się poprawiła
w zasadzie nie zmieniła się
trochę się pogorszyła
bardzo się pogorszyła