Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana/ Pani gospodarstwie domowym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    sposób gospodarowania pieniędzmi
Nazwa pozycji
nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby
musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
możemy pozwolić sobie na pewien luksus