Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Pan/ Pani sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja materialna Pana/ Pani gospodarstwa domoweg:...?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zmiana sytuacji materialnej
Nazwa pozycji
poprawi się
raczej się poprawi
pozostanie bez zmian
raczej sie pogorszy
pogorszy się