Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaką część dochodów Pana/ Pani gospodarstwa domowego stanowią dochody z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek przekazywane regularnie z zagranicy od członków Pana/ Pani gospodarstwa domowego?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    udział dochodów z zagranicy w dochodach ogółem gospodarstwa
Nazwa pozycji
nieistotną część dochodów
mniej niż połowę dochodów
połowę dochodów
więcej niż połowę dochodów
całość dochodów