Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak duzy wpływ mają dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana/ pani gospodarstwa domowego na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomosci?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wpływ dochodów z zagranicy na zakup dóbr trwałego użytkowania i nieruchomości
Nazwa pozycji
żaden
decydujący
duży
mały