Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy po uzyskaniu najwyższego poziomu wykształcenia uzupełnił(a) Pan/Pani swoje kwalifikacje, zdobywając dodatkowe wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe (np. w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych)? (proszę podać ostatnie uzyskane)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak, zasadnicze zawodowe/tak, średnie zawodowe/nie
Nazwa pozycji
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe
nie