Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status prawny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Status prawny gospodarstwa rolnego
Nazwa pozycji
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Osoba fizyczna
Osoba prawna