Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka to była zmiana?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zmiana statusu na rynku pracy
Nazwa pozycji
Pracujący-bezrobotny
Pracujący-emeryt
Pracujący-uczeń, student, rencista lub inny bierny zawodowo
Bezrobotny-pracujący
Bezrobotny-emeryt
Bezrobotny-uczeń, student, rencista lub inny bierny zawodowo
Emeryt-pracujący
Emeryt-inny bierny zawodowo
Uczeń, student, rencista lub inny bierny zawodowo-pracujący
Uczeń, student, rencista lub inny bierny zawodowo- bezrobotny
Rencista lub inny bierny zawodowo-emeryt