Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykonywanie zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak