Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w poprzednim tygodniu wykonywał(a) Pan/Pani jakąkolwiek pracę przez przynajmniej 1 godzinę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie