Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w poprzednim tygodniu miał(a) Pan/Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu choroby, urlopu itp.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie