Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roślin
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak