Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jest Pan/ Pani osobą bez pracy, poszukująca pracy i gotową podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poszukiwanie pracy i gotowość do podjęcia pracy
Nazwa pozycji
nie
tak