Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym wystąpiły klauzule wycofania?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie