Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsięwzięcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie