Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gospodarstwa rolne wyposażone w urządzenia do zabiegów ochrony roślin
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak