Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wymieniona przez Pana/Panią w poprzednim pytaniu kwota uwzględnia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie