Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest/był Pana/Pani status zatrudnienia w aktualnym/ostatnim miejscu pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    status zatrudnienia
Nazwa pozycji
pracownik najemny
pracujący na własny rachunek, zatrudniający pracowników
pracujący na własny rachunek, niezatrudniający pracowników
pomagający członek rodziny