Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pana/Pani praca jest/była wykonywana:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj umowy o pracę
Nazwa pozycji
Na czas nieokreślony
Na czas określony