Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj umowy o pracę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    charakter zawartej umowy
Nazwa pozycji
nie dotyczy
umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
inna umowa
nie wiem