Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w swojej pracy nadzoruje/nadzorował(a) Pan/Pani pracę innych osób?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie