Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym tygodniu miał(a) Pan/Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak