Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pana/ Pani zdaniem uzytkowany dom/ mieszkanie...
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stan użytkowanego mieszkania
Nazwa pozycji
posiada odpowiednie warunki techniczno-sanitarne - sprawną instalację kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną, gazową, grzewczą: dobry stan dachu, ścian, podłóg, okien
jest położone w rejonie o złej infrastrukturze (np. brak podstawowych sklepów, brak dróg dojazdowych)
jest położone w rejonie szczególnie zagrożonym przestępczością, przemocą, wandalizmem, w pobliżu melin
jest położone w hałaśliwym otoczeniu ( ruch uliczny, zakłady przemysłowe lub hałaśliwi sąsiedzi)
posiada balkon (taras), ogródek
jest położone w rejonie o szczególnych zaletach (np. prestiżowa dzielnica, miejscowość uzdrowiskowa)
zapewnia komfort termiczny (jest wystarczająco ciepłe w zimie, odpowiednio chłodne w lecie)
znajduje się w budynku posiadającym bariery architektoniczne utrudniające dostęp do mieszkania (np. brak windy, schody bez podjazdu, wysokie progi, brak poręczy)